Start

Om ockupationen

Ockupationen av Sollefteå BB startade måndag 30
januari 2017 kl 18:00 med stor uppslutning av medborgare och media utanför sjukhusets entré.

Detta är en fredlig ockupation. Vi försvarar inte någon utrustning fysiskt eller brukar våld.

Ockupationen utgjorde från början en mängd människor, med olika politiska bakgrunder.

Tillsammans med tio-tusentals invånare hade man vid ett flertal tillfällen demonstrerat mot besparingarna vid Sollefteå sjukhus, under ett drygt år. Flera hade talat om att man egentligen borde ockupera, och att något måste göras när landstingsledningen inte lyssnade eller tog till sig något av alla de förslag och lösningar som framkommit från kunniga individer bland befolkningen. Alla förslag som hade presenterats hade för avsikt att ordna upp ekonomin.

Då medborgare och lokala politiker till sist hade gett allt de förmådde, blev maktlösheten stor.

När så det definitiva beslutet kom om stängningen av Sollefteå BB, och vi hade samlats till möte, sa någon ”Vi ockuperar!” varefter gruppen samfällt uttryckte sitt ”Ja!”.
Socialdemokraterna hade i landstingsvalet 2014 lovat väljarna att vårt fullvärdiga akutsjukhus skulle finnas kvar. När de väl kom till makten gjorde de precis tvärtom!
De socialdemokratiska landstingspolitiker från Sollefteå som röstade emot nedläggningsförslagen blev ombedda att lämna sin plats eller nedflyttade på ersättarlistan. Maktlösheten var total!

Rätten att föda tryggt och nära driver oss.

Att bli så grundligt lurad av politiska löften kan vi inte acceptera. Vi ockuperar för att Sollefteå BB ska få finnas kvar och för att alla kvinnor ska ha rätt till en trygg, säker och nära förlossning. Sollefteå BB är dessutom ett av Sveriges bästa enligt färska undersökningar.(enl. Dagens medicin)

Resultatet av ockupationen har blivit en stark gemenskap, en känsla av att vi äntligen kan göra något.

Vi har fått en gemensam röst som gör att riksmedier långt utanför länsgränsen tagit vår kamp och oro på allvar. Vårt län har dessutom fått en spricka tvärs igenom samtliga politiska partier. När flera av mediernas huvudkontor finns i de större städerna, tycks sympatin dras ditåt, medvetet eller omedvetet.
Det är från den plats man befinner sig på, som får avspegla samhällssynen. Det har blivit tydligt att det rådande perspektivet, storstadsperspektivet för tillfället äger makten över landsbygdsperspektivet.
Medierna kämpar ju i sin tur även mot lägre presstöd, har färre journalister samt att redaktionerna centraliseras till de större städerna. Landsbygdens röst blir knappt hörbar.

Vi har hittills inte sett någon respons från våra regionpolitiker.

Våra lokalpolitiker står nu upp för oss och på riksplanet har frågan om förlossningsvård debatterats och uppmärksammats. Regeringen har även gett ökade anslag till förlossningsvården i Västernorrland utan att regionpolitikerna gett efter i BB-frågan.

Ilskan är egentligen sorgen att inte bli lyssnad på. Samtidigt kommer insikten om att större städer, eller sammanslutningar av politiker, på sikt kan radera de mindre städerna i demokratins och centraliseringens namn. Det är en överväldigande känsla, att inse hur lätt man kan bli osynliggjord och betraktas som mindre värd. Vårt akutsjukhus har hållit sin budget och genom sin geografiska placering, håller det en stor del av Sveriges inland levande. Det är viktigt att ta medborgarna på allvar för demokratins skull.
Då förhindras missnöjespartier att växa sig starka!
Ockupationen har fått ett enormt stöd från människor lokalt och övriga Sverige. Företagen i kommunerna visar stort stöd genom olika former av hjälp till ockupanterna. Engagemanget är enormt från hela Ådalens befolkning.

Kramfors och Sollefteå är två mindre städer som med regionsfullmäktiges beslut att lägga ner BB och akutsjukvård får samma villkor som landsbygd.

Landsbygden, utanför Sollefteå och Kramfors, som redan nu har långt, får ännu längre att åkta, upp till 20 mil.Det är inte värdigt Sverige 2017! Det är dessutom ett slag mot all initiativkraft som kämpar för att utveckla Ådalens städer och landsbygd. Sjukhuset utgör ett trygghetsnav som möjliggör framtiden att leva, bo och arbeta i vårt landskap.

Flyktingmottagandet i Kramfors och Sollefteå har varit mycket stort och vi ansvarar för våra nya medborgare samtidigt som vi måste slåss för att få behålla service och trygghet för att vårt samhälle skall överleva, växa och fungera.

Vi kämpar för att vårt samhälle skall överleva på sikt,
och för en människovärdig förlossning och akutvård på rimliga avstånd!

Det Norrland som finns idag, klarar inte av mer centralisering, därför ställer vi oss upp! Vi har lärt oss att när politiker gång på gång vägrar lyssna på oss, behöver vi inte lyssna på dem heller i gengäld. Tomma löften är inget värda! Det är människors gemensamma vilja och sammanhållning, som skapar positiv kraft i samhällsbygget.Vi kommer därför att ockupera fram till nästa val, om det behövs!

Ockupationsmöten sker regelbundet i sjukhusets entré och där är alla välkomna att delta och engagera sig.

 

/Initiativet Ådalen2017