Vanliga frågor/Faq

Varför ockuperar ni?

Vi ockuperar för att återfå vår trygghet, under 2016 avecklades i stort sett all akutvård från Sollefteå Sjukhus. Akut ortopedi, akut kirurgi och kvinnovården/BB. Inget av detta går numera att få hjälp med innom den gyllene timmen.

Allt detta kommer nu ske i antingen Örnsköldsvik eller Sundsvall en resa som för de flesta tar 1,5 timme vid bra väglag om en skall hålla hastighetsbegränsningar. Vid dåligt väglag och ute i ytterkanterna av sjukhusets upptagningsområde så kan denna resa ta uppåt 3 timmar. Möjligheten till förkortad restid medelst ambulansuttryckning är begränsad av att vägarna tillhör sveriges sämsta med stora tjälskador och gupp. För att resan exempelvis mellan Sollefteå och Sundsvall (ca 12 mil) skall ta 1 timme krävs de att ambulansen på alla ställen där de är möjligt håller en hastighet av 160km/h. Vibrationsmätningar gjorda vid dessa hastigheter (sommarhalvårdet) liggandes på en bår i en ambulans överskred med råge de internationellt satta standarden för vad fullt friska människor skulle uppleva som ”extremt obehagligt”.  Dessa skakningar var på ambulansbilarnas bår i storleksordningen som vibrationerna vid sitsen på olika entreprenadmaskiner under tuffa arbetsmoment som exempelvis lastning av sprängsten, grovbrytning av väg i skogsterräng etc.

 

Varför har de stängt Sollefteå BB?

De enda officiella motivet är ekonomi. I efterhand har även ”svårigheter att rekrytera fasta läkare.” lagts till.

Att de skulle handla om pengar är starkt ifrågasatt. En besparing på 15,7 miljoner motsvarar ca 16 promille av landstingets totala budget på över 9 miljarder. I denna ekonomiska kalkyl återfinns inga extra kostnader för ex ambulansresor eller behovet av helikopteruttryckning från andra landsting (63 000kr/timme). Utöver BB har ju även den inneliggande och opererande kvinnovården flyttats hur mycket av besparingen som tillfaller förlossningen och hur mycket som är resten går inte att utskilja i underlaget eftersom underlaget i stort sett bara anger siffran 15,7 miljoner utan vidare kommentar om hur detta är fördelat.

Svårt att rekrytera fasta läkare skedde 2015 när de gjorde förändringar i verksamheten och organisationen som skrämde bort den fasta personalen de hade. Länk för utförligare svar: Sollefteå BB Rekryteringsproblem?

Men patientsäkerheten för så få förlossningar var väl hotad? Något om i snitt endast en förlossning per dag?

Att mäta antal förlossningar per dag är i sig en helt meningslös siffra. Antal förlossningar per barnmorska är mer intressant men inte jätteintressant. Patientsäkerhet handlar om rutiner och rutinerad personal som är vältrimmad och kordinerad. På Sollefteå BB sammarbetar oftast de 2 barnmorskor alltid vid själva förlossningsögonblicket. Detta ger fler händer att hantera akuta situationer och extra skicklighet och antal förlossningar uppnås. Utöver detta har de regelbundna katastrofövningar där de övar på oväntade komplikationer och hur detta bäst skall hanteras. Personalen är rutinerad och har i i snitt 20,4 års erfarenhet som barnmorska.

I statestiken i förlossningsvården så placerade sig Sollefteå BB bland de bästa i landet. Flera år i rad hade de tex sveriges lägsta kejsarsnittfrekvens både i avseende på planerade snitt och akuta sådana. Eftersom Sollefteå BB inte har en neonatalavdelning för barn födda innan vecka 36 så hänvisas dessa som i förväg förväntas föda tidigare  till andra sjukhus. Detta tillsammans med de övriga fall som skickas  blir totalt 4-10 kvinnor per år. Resterande 350+ kvinnor föder alltså vid Sollefteå BB. Skulle de oväntade hända och någon föder innan vecka 36 och en förflyttning inte är möjligt så finns kompetensen för att hantera detta på plats däremot saknas personal och avdelning för den inneliggande vården varvid barnet och modern efter födseln kommer transporteras till annat sjukhus. Noterbart är att om detta skulle ske idag när BB är stängt så skulle alltså ett förtidigt fött barn födas hemma/i bilen eller på akuten utan vare sig barnmorskor gyn eller barnläkare närvarande. En finsk studie slår fast att en sådan födsel innebär 6 gånger högre risk än ifall samma födsel får ske på BB/förlossningsenhet.

Men de har ju gått bra att stänga BB i Norrbotten tex Kiruna?

Nej, de har de inte. De har inte gått bra och enda anledningen till att de inte gått katastrofalt dåligt är pga en kombination av tur och att oro från medborgare att hantera situationen med att vara gravid med extra försiktighet. De är tex vanligt att kvinnor väljer att tillfälligt byta bostadsort till närmaste BB i Gällivare de sista veckorna. De bor hos vänner eller i vissa fall till och med i husvagn.

I statistiken finns de dystra siffror trots detta. Jämförs siffrorna i tex dödföddhet mellan Kiruna kommun och Gällivare kommun (källa SCB) så finner vi att den i Kiruna är ca 0,6% medans den i Gällivare är kring 0,3% dvs dubbelt så hög i Kiruna. Andelen förlossningar som sker utanför sjukhus är även den hög. I snitt ligger den på kring 0,8% med en maxnotering på 1,63% av årets alla födslar på väg till Gällivare BB. Detta kan jämföras mot Sollefteå och Västernorrlands Län där siffrorna är låga sannolikt inte över 0,3% i någon kommun (obekräftad uppgift).  Detta beror inte på något sätt av att Gällivare BB har dålig patientsäkerhet de har liknande siffror som Sollefteå BB har inom många områden. Skillnaden, faran och dödsfallen ligger i att vissa personer inte fått den vård de behövt tillräckligt fort.

Helikopter då? Är inte de lösningen på alla problem?

Nej, de är de inte. Speciellt eftersom Västernorrland likt alla deras grannar inte har någon egen ambulanshelikopter. De är med andra ord hänvisade till att låna utav grannlänen tex jämtland. Till skillnad från vad många tror så är de inte bara för piloten och besättningen att kasta sig ut i helikoptern vid en uttryckning de har dessutom under vissa delar av dygnet en förlängd inställelsetid. Innan varje uppdrag sker kontroller och vad som skall göras presenteras. En rak inflygelsetid från Östersund till Sollefteå är således minst 45 minuter. Från sollefteå Till närmaste sjukhus går de däremot fortare men de går nog inte att räkna på snabbare tid än en timme för att komma till sjukhus från att någon ringt efter helikopter. Detta skall ställas i relation till att vid ett ur-akut kejsarsnitt skall barnet vara ute innom 15 minuter från att ansvarig läkare tagit beslutet. I situationen med den nerlagda vården i Sollefteå så är dessutom risken överhängande att beslutet blir fördröjt eftersom nödvändig specialistkompetens saknas utanför kontorstid.

Utöver detta så finns de flertalet väderförhållanden som gör de omöjligt för en helikopterräddning. Dimma underkylt regn och allmänt dålig sikt är några exempel.