Sollefteå BB Rekryteringsproblem?

Problem med att rekrytera fasta läkare till kvinnokliniken, dyra stafettlösningar är inte ekonomiskt hållbart.

Problemet med rekryering uppstod 2015 innan detta år har bemanningen varit god och de arbetade 4 fasta överläkare och 1 st-läkare. Innan 2015 hade kvinnokliniken i Sollefteå endast använt stafetter totalt 2 veckor mellan 2010-2014*.

Vad hände 2015?

Förslaget om nerläggning av BB och kvinnoklinik presenterades samtidigt som länsklinikorganisationen infördes under hösten. I samband med detta fråntogs personalen sin möjlighet att själva rekrytera vikarier. Fast anställda vikarier, visserligen till en hög lön men inga astronomiska summor som 200 000 kr i veckan samt inget stafettbolag som mellanhand.

2014 fanns 4 fast anställda överläkare och 1 st-läkare

En överläkare valde att sluta hösten 2015 i samband med införandet av länsklinikerdå arbetsinnehållet förändrades och många operationer som gjorts med gott resultat i Sollefteå nu skulle centraliseras till Sundsvalls Sjukhus istället.

Nästa läkare att sluta gjorde så i april 2016 efter att de 3 kvarvarande läkarna framfört önskemål om en lokalt ansvarig läkare. Länsklinikchefen vägrade och tillsatte istället en läkare i Sundsvall för att vara chef över kvinnokliniken i Sollefteå. Denna chef saknade kännedom om den lokala verksamheten och löste behovet av vikarier med dyra stafettlösningar.

St-läkaren slutade 2015 då förändringar i verksamheten gjorde de omöjligt att fullfölja sin ST i Sollefteå. De sumpade med andra ord även återväxten av nya läkare utöver att de tappade 2 rutinerade. 

Slutsats

Först görs arbetsmiljön omöjlig så att läkare slutar samt att de fråntas möjligheten att organisera arbetet och värva kollegor. Sedan rekryteras dyra stafettläkare. Därefter börjar de argumentera för att BB och kvinnokliniken skall stängas pga läkarbrist och för dyra vikarier.

Ett problem som helt och hållet skapats av politiker för att ge motiv till nerläggning.